Chính sách vận chuyển quốc tế

Baogam.vn thực hiện chính sách Vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam dựa trên các nguyên tắc sau:

  1. Vận chuyển:

– Là quá trình chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam thông qua các hình thức chuyển phát và thông quan theo thỏa thuận hoặc yêu cầu của Khách hàng, trong khoảng thời gian dự kiến.

Như vậy, Baogam.vn không phải là đơn vị trực tiếp vận chuyển mà là đơn vị kết nối. Theo yêu cầu của Khách hàng, Baogam.vn sẽ chuyển hàng hóa cho các đơn vị vận chuyển. Các đơn vị vận chuyển chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động vận chuyển, thông quan hàng hóa. Baogam.vn sẽ thực hiện việc thanh toán hộ phí vận chuyển quốc tế cho Khách hàng, trực tiếp thực hiện các nghĩa vụ đối với Khách hàng khi có rủi ro mất hàng/ thất lạc hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

  1. Đơn giá Phí Vận chuyển quốc tế

– Đơn giá phí Vận chuyển Quốc tế được quy định trong Bảng phí Dịch vụ xem tại đây.

  1. Chính sách vận chuyển

3.1 Thời gian vận chuyển

– Thời gian vận chuyển hàng hóa được tính từ thời điểm Baogam.vn chuyển hàng cho đơn vị vận chuyển từ Quảng Châu – Việt Nam. Thời gian vận chuyển thông thường như sau:

 + Vận chuyển thường về Hà Nội: Từ 3 – 5 ngày
 + Vận chuyển thường về Đà Nẵng: Từ 4 – 5 ngày  
+ Vận chuyển thường về Sài Gòn: Từ 4 -7 ngày 
+ Chuyển phát nhanh về Hà Nội: Từ 2 – 3 ngày 
+ Chuyển phát nhanh về Sài Gòn: Từ 3 – 4 ngày
+ Chuyển phát tiết kiệm về Hà Nội: Từ 5 – 7 ngày 
+ Chuyển phát tiết kiệm về Sài Gòn: Từ 7 – 10 ngày
+ Hàng điện tử/hàng hạn chế vận chuyển/đi ghép công về SG (trong điều kiện thông thường): Từ 8 – 12 ngày

Lưu ý:

  • Thời gian vận chuyển nêu trên là khoảng thời gian vận chuyển trong điều kiện thông thường. Trong tình huống các nguyên nhân khách quan dẫn tới tình trạng chậm thông quan hoặc chậm trễ trong thời gian vận chuyển, Chúng tôi sẽ thông báo tới Khách hàng.
  • Các hình thức vận chuyển khác như: Hàng tính khối, hàng đi đường biển, hàng ghép container,… có thể mất nhiều thời gian hơn do đặc thù riêng.
  • Sau thời gian 30 ngày kể từ khi vận chuyển, trong điều kiện thông quan thông thường, nếu hàng hóa chưa về kho của Baogam.vn, Khách hàng có quyền đề xuất hủy đơn hàng. Baogam.vn sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để xem xét đề nghị của Quý khách.
    (*Lưu ý: Không áp dụng với TH chậm thông quan do thiên tai, hoả hoạn, chiến tranh, bệnh dịch, tình hình chính trị…)

3.2 Quy định vận chuyển

– Baogam cung cấp hình thức vận chuyển thường (VCT) đường bộ/bay, Chuyển phát nhanh (CPN) đường bộ/đường bay và vận chuyển đường biển (xem chính sách CPN tại đây).

– Quý khách có thể lựa chọn hình thức vận chuyển phù hợp với điều kiện và kế hoạch kinh doanh. Việc lựa chọn hình thức vận chuyển chỉ được thực hiện trước thời điểm Baogam.vn nhận hàng từ NCC bằng cách tick chọn dịch vụ vận chuyển (đối với hình thức vận chuyển thường hoặc chuyển phát nhanh), hoặc ghi chú trên đơn (đối với hình thức chuyển tàu biển).

– Baogam.vn chỉ cam kết thời gian vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam đối với hình thức Chuyển phát nhanh (CPN). Trong trường hợp CPN không đúng thời gian cam kết (dù chậm hơn 1 ngày), Baogam.vn sẽ tính phí theo hình thức Vận chuyển thường (VCT);

– Đối với một số hình thức vận chuyển đường bộ, do đặc tính va đập thường xuyên; các đơn vị vận chuyển không đảm bảo sự nguyên vẹn của vỏ/hộp sản phẩm hoặc sản phẩm thuộc danh mục hàng dễ vỡ. Vì vậy, Baogam.vn yêu cầu Quý khách đăng ký đóng gói cho kiện hàng bằng các hình thức đặc biệt (bọc túi khí, đóng gỗ,…), Nếu Khách hàng không lựa chọn thêm các hình thức đóng gói đặc biệt, Baogam.vn sẽ từ chối các khiếu nại liên quan đến sự hư hại của vỏ/hộp sản phẩm hoặc các sản phẩm dễ vỡ này.

– Nếu vì lý do khách quan – bất khả kháng dẫn tới việc vận chuyển hàng hóa buộc phải kéo dài thời gian hơn quy định hoặc thay đổi hình thức vận chuyển; Baogam.vn sẽ gửi thông báo về tình trạng hàng hóa để Quý khách chủ động trong kế hoạch Kinh doanh. Trong trường hợp đó, Baogam.vn yêu cầu và mong muốn nhận được sự hợp tác, hỗ trợ, thông cảm và chia sẻ từ Khách hàng.

3.3 Thất lạc/mất mát hàng hóa trong quá trình vận chuyển

– Nếu đơn hàng bị thất lạc/mất mát do các nguyên nhân chủ quan từ Baogam.vn và đơn vị vận chuyển, Baogam.vn sẽ bồi thường toàn bộ giá trị đơn hàng.

– Với hàng hóa có giá trị cao, để đảm bảo các quyền lợi cho Khách hàng trong các trường hợp rủi ro thất lạc, mất mát hàng hóa từ những nguyên nhân khách quan như thiên tai, hỏa hoạn, chính trị…. Baogam.vn yêu cầu Khách hàng mua bảo hiểm cho hàng hóa. Khi đó, nếu có rủi ro xảy ra, Quý khách sẽ được bồi thường 100% giá trị hàng hóa. Trường hợp hàng hóa có giá trị cao và khách hàng không mua Bảo hiểm, khi xảy ra rủi ro mất mát, hư hại hàng hóa, Baogam.vn từ chối bồi hoàn.

3.4 Các lưu ý

– Các sản phẩm thuộc danh mục cấm bay, không chuyển thẳng hoặc không vận chuyển/không hỗ trợ vận chuyển được quy định tại phần Danh mục hàng hóa cấm bay và không vận chuyển về Việt Nam.

– Với các kiện hàng nhẹ và cồng kềnh: chúng tôi sẽ tính PVC quy đổi từ thể tích ra cân nặng và tính theo nguyên tắc sau:

+ Nếu cân nặng thực tế của kiện hàng lớn hơn hoặc bằng (≥) cân nặng quy đổi: Baogam tính phí vận chuyển theo cân nặng thực tế.

+ Nếu cân nặng thực tế của kiện hàng nhỏ hơn (<) cân nặng quy đổi: Baogam tính phí vận chuyển theo cân nặng quy đổi.

Chi tiết về Nguyên tắc quy đổi trọng lượng tính phí cho hàng hóa áp dụng cho từng hình thức vận chuyển vui lòng xem chi tiết  tại đây.

– Các sản phẩm quá khổ, cồng kềnh sử dụng hình thức CPN được tính quy đổi từ Thể tích sang trọng lượng và tính PVC theo quy định đã nêu trong “Chính sách CPN”.

– Đơn giá PVC được thông báo trong phần biểu phí vận chuyển hoặc thỏa thuận riêng (nếu có) trước khi Baogam.vn tiếp nhận hàng hóa tại Kho Quảng Châu.

– Baogam.vn sẽ hỗ trợ Khách hàng làm việc với NCC, đơn vị vận chuyển để thực hiện các chứng từ thông quan hàng hóa khi được yêu cầu và trong điều kiện cho phép.

Nếu Khách hàng thay đổi địa chỉ nhận hàng từ Sài Gòn/Đà Nẵng ra Hà Nội hoặc ngược lại (So với địa chỉ cũ đặt đơn trước đó), Quý khách cần thông báo lại cho Baogam.vn bằng cách comment lên đơn hàng, thông báo qua điện thoại, hoặc Chat qua khung chát trên Website ngay sau khi tạo đơn để Baogam.vn hỗ trợ chuyển đổi kho đích cho Quý khách.