Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Để đặt hàng, bạn cần đăng ký tài khoản. Việc tạo mới tài khoản rất dễ dàng tại đây. Lưu ý: – Baogam.vn sử dụng Tên tài khoản hoặc Email để đăng nhập. – Baogam.vn gửi các thông báo qua email và các thông tin đơn hàng qua SMS, do vậy Quý khách cần đăng ký chính xác…