Thông báo thực hiện thu phí lưu kho hàng hóa theo chính sách

Kính gửi Quý Khách hàng! Trong giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19, Baogam.vn đã hỗ trợ Khách hàng lưu một số đơn hàng tại kho phân phối Việt Nam. Hiện tại trước tình hình dịch bệnh đã dần ổn định hơn, để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và giảm thiểu rủi…

Baogam.vn thông báo điều chỉnh GIẢM tỷ giá ngày 09/11/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 00h00 Thứ Ba ngày 09/11/2021, Baogam.vn điều chỉnh GIẢM tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 ngày 09/11/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3850 VNĐ. Trân trọng thông báo! BQT Baogam.vn

Baogam.vn thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá ngày 02/11/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 15h00 Thứ Ba ngày 02/11/2021, Baogam.vn điều chỉnh giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 15h00 ngày 02/11/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3860 VNĐ. Trân trọng thông báo! BQT Baogam.vn

Baogam.vn thông báo chương trình Ngày hội độc thân Trung Quốc 11/11/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Như thông lệ, dịp 11/11 hàng năm hàng nghìn website bán hàng của các Nhà cung cấp (“NCC”) Trung Quốc sẽ đồng loạt thực hiện các chương trình Khuyến mại, giảm giá chào mừng “Ngày hội Độc thân”.  Để giúp Quý khách có đầy đủ thông tin và chủ động trong…

Baogam.vn thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 20/10/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 15h00 Thứ Tư ngày 20/10/2021, Baogam.vn điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 15h00 ngày 20/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3870 VNĐ. Trân trọng thông báo! BQT Baogam.vn

Baogam.vn thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 18/10/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 15h00 Thứ Hai ngày 18/10/2021, Baogam.vn điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 15h00 ngày 18/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3830 VNĐ. Trân trọng thông báo! BQT Baogam.vn

Baogam.vn thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 13/10/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 17h00 Thứ Tư ngày 13/10/2021, Baogam.vn điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 17h00 ngày 13/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3800 VNĐ. Trân trọng thông báo! BQT Baogam.vn

Baogam.vn thông báo điều chỉnh GIẢM tỷ giá ngày 11/10/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 12h00 trưa Thứ Hai ngày 11/10/2021, Baogam.vn điều chỉnh GIẢM tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h00 ngày 11/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3780 VNĐ. Trân trọng thông báo! BQT Baogam.vn

Baogam.vn thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 10/10/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 00h00 Chủ Nhật ngày 10/10/2021, Baogam.vn điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 ngày 10/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3810 VNĐ. Trân trọng thông báo! BQT Baogam.vn