Chính sách đổi/trả hàng

1. Định nghĩa:

 Đổi hàng là một hoạt động mà Baogam.vn thực hiện các thủ tục, làm việc với NCC để thực hiện việc chuyển trả hàng và nhận lại hàng thay thế.

– Trả hàng là hoạt động Khách hàng trả lại hàng hóa mà Khách hàng không nhận do lỗi từ NCC, lỗi dịch vụ hoặc do mong muốn chủ quan của Khách hàng.

2. Chính sách trả/ đổi hàng:

– Trong trường hợp Khách hàng trả hàng mà nguyên nhân được xác định là do lỗi dịch vụ của Baogam.vn, Baogam.vn sẽ thực hiện việc nhận lại hàng tại các điểm giao dịch của Baogam.vn. Sau khi nhận hàng trả, Baogam.vn sẽ hoàn lại tiền hàng cho Khách hàng và chủ động thực hiện các hoạt động trả hàng cho NCC.

– Trong trường hợp Khách hàng trả hàng do lỗi từ phía NCC, không thuộc phạm vi cam kết các dịch vụ của Baogam.vn (mua hàng, vận chuyển, kiểm hàng):

  + Nếu lỗi sai được phát hiện từ thời điểm kiểm hàng (tại kho của Baogam.vn) và Khách hàng không đồng ý nhận hàng lỗi, Baogam.vn sẽ làm việc với NCC để trả hàng và sẽ hoàn tiền lại cho Khách hàng ngay khi NCC hoàn tiền cho Baogam.vn.

  + Nếu lỗi sai được phát hiện khi Khách đã nhận hàng và không nằm trong phạm vi dịch vụ kiểm hàng của Baogam.vn, Baogam.vn chỉ nhận lại và thực hiện trả hàng sau khi NCC đã đồng ý việc trả hàng.

– Trong trường hợp đổi/trả hàng theo mong muốn của Khách hàng, không xuất phát từ lỗi của Baogam.vn:

  + Baogam.vn sẽ hỗ trợ làm việc với NCC để đổi /trả hàng, tuy nhiên, Baogam.vn không cam kết việc trả hàng cho NCC sẽ thành công (có nhiều trường hợp NCC nhận lại hàng nhưng không gửi hàng mới, không hoàn tiền). Và cho tới khi việc trả hàng kết thúc (xác định bằng việc NCC hoàn tiền cho Baogam.vn), Baogam.vn mới hoàn tiền cho Khách hàng. Nếu sau khi nhận hàng, NCC không hoàn tiền và Khách hàng muốn đóng giao dịch; Baogam.vn sẽ hủy khiếu nại mà không có giao dịch hoàn tài chính nào được thực hiện. Nếu NCC nhận hàng nhưng gửi trả lại nguyên kiện hàng đã nhận cho Baogam.vn, Baogam.vn sẽ chuyển lại hàng cho Khách hàng và khi đó, Khách hàng sẽ gặp các rủi ro phát sinh liên quan đến chi phí như phí vận chuyển trả hàng các chặng, thời gian chờ đợi và cơ hội kinh doanh.

  + Trong trường hợp Khách hàng yêu cầu trả hàng, nếu việc trả hàng được NCC chấp thuận; Baogam.vn sẽ miễn phí công trả hàng nhưng sẽ thu phí vận chuyển để trả hàng và chỉ hoàn lại tiền hàng cho Khách hàng sau khi đã nhận được tiền bồi hoàn từ NCC.

  + Đối với các đơn hàng Baogam.vn mua và thanh toán theo yêu cầu/chỉ định của Khách hàng, Baogam.vn  chỉ có thể hỗ trợ tiến hành Khiếu nại lên NCC và không chịu bất cứ trách nhiệm nào khi NCC từ chối xử lý Khiếu nại/không hoàn tiền cho sản phẩm đã mua.

3. Quy trình đổi trả hàng: 

– Bước 1: Khách hàng thực hiện việc tạo khiếu nại dịch vụ trên đơn hàng để yêu cầu đổi/trả hàng. Để quá trình thực hiện khiếu nại đổi trả hàng được thuận lợi, Khách hàng cần gửi đầy đủ thông tin, hình ảnh thể hiện lỗi sai khác của hàng hóa.

– Bước 2: Sau khi nhận được đề xuất của Quý khách, Bộ phận Xử lý khiếu nại sẽ liên lạc với doanh nghiệp hoặc người bán tại Trung Quốc để tiến hành thỏa thuận đổi trả hàng. Khi Người bán TQ chấp nhận đổi/trả hàng, Bộ phận Xử lý khiếu nại sẽ liên lạc với Quý khách để thông báo tới Quý khách nội dung chi tiết và các yêu cầu của việc đổi/trả hàng.

– Bước 3: Sau khi đã tìm hiểu và xác nhận đồng ý đổi/trả hàng, Quý khách cần gửi sản phẩm cần đổi trả đến cho Baogam.vn và các giấy tờ liên quan (nếu có); Quý khách lưu ý giữ nguyên vỏ hộp hoặc các phụ kiện đi kèm (nếu có).

– Bước 4: Baogam.vn nhận lại sản phẩm và thực hiện việc đổi trả hàng – theo dõi quá trình xử lý và cập nhật thông tin cho Khách hàng.

– Bước 5: Baogam.vn đóng Khiếu nại sau khi nhận được phản hồi chính thức của NCC và thông báo tới Khách hàng.

* Lưu ý:

– Baogam.vn chỉ tiếp nhận những yêu cầu đổi/trả hàng nếu đơn hàng cần đổi/trả nằm trong quy định về thời gian xử lý của người bán Trung Quốc.

– Do việc đổi/trả hàng sang Trung Quốc mất nhiều thời gian (thông thường là 15 ngày), nên khi có yêu cầu đổi/trả hàng, Baogam.vn cảm phiền Quý khách kiên nhẫn chờ đợi, Baogam.vn sẽ thông báo đến Quý khách lộ trình và thông tin về việc đổi/trả hàng trên đơn hàng.

– Tại các thời điểm không thể sắp xếp được lộ trình vận chuyển ngược chiều do các yếu tố khách quan như vận chuyển, thông quan,… Baogam.vn xin phép dừng hỗ trợ hoạt động đổi/trả hàng “theo mong muốn của Khách Hàng”.