Hướng dẫn tạo khiếu nại dịch vụ

  • Để tạo khiếu nại dịch vụ, Khách hàng truy cập trang chi tiết đơn hàng. Sau đó click vào nút “Khiếu nại đơn”

Tiếp theo, Khách hàng thao tác chọn các thông tin như hình ảnh hướng dẫn sau:

Kết thúc thao tác Khiếu nại, Khách hàng có thể bổ sung các thông tin để đẩy nhanh quá trình xử lý khiếu nại: