Quy định về các Đơn hàng Chuyển thẳng

Các điều khoản & quy định sau đây sẽ được áp dụng khi Quý khách đồng ý sử dụng dịch vụ “Đơn hàng chuyển thẳng”. Baogam.vn yêu cầu Quý khách đọc kỹ để đảm bảo quyền lợi của mình một cách đầy đủ nhất.

1. Đơn Hàng Chuyển Thẳng

– Đơn hàng chuyển thẳng là đơn hàng được đăng ký sử dụng hình thức vận chuyển hàng hóa trực tiếp từ Trung Quốc về thẳng nhà Khách hàng mà không cần tập kết về kho trung chuyển của Baogam.vn tại Việt Nam.

2. Điều khoản và Quy định với “Đơn hàng chuyển thẳng”

– Các đơn hàng đăng ký dịch vụ “Đơn hàng chuyển thẳng” sẽ được chuyển trạng thái đơn hàng sang “Đang giao” để tất toán đơn ngay sau khi hàng được xuất khỏi kho Trung Quốc của Baogam.vn.

– Quý khách cần thanh toán tiền hàng còn thiếu của “Đơn hàng chuyển thẳng” sau thời gian 01 ngày tính từ thời điểm hàng xuất khỏi kho Trung Quốc của Baogam.vn, đảm bảo trước khi hàng được giao đến nhà Quý Khách sẽ được tất toán đầy đủ tài chính còn thiếu của đơn hàng.

– Trong trường hợp Quý khách không thanh toán kịp thời tiền hàng còn thiếu, đơn hàng sẽ được điều chuyển về kho trung chuyển của Baogam.vn tại Việt Nam. Khi đó chính sách vận chuyển có sự thay đổi như Quý khách phải thanh toán thêm chi phí giao hàng nội địa Việt Nam (nếu Quý Khách yêu cầu đi giao).