Hướng dẫn yêu cầu giao hàng

Để yêu cầu giao hàng, Khách hàng có thể thực hiện một trong các cách sau đây:

1. Thực hiện yêu cầu giao hàng qua hệ thống:

Bước 1: Truy cập trang Yêu cầu giao hàng 

Bước 2: Lựa chọn danh sách các kiện hàng cần yêu cầu giao, lựa chọn địa chỉ nhận hàng và click Yêu cầu giao hàng.

2. Gọi trực tiếp tới kho để yêu cầu giao hàng;

3. Liên lạc với bộ phận Chăm sóc Khách hàng thông qua công cụ chat trực tuyến hoặc số hotline trên trang chủ.