Chính sách bảo mật cho ứng dụng “Báo Gấm”

Chào mừng bạn đến với ứng dụng “Báo Gấm” (dưới đây gọi là “chúng tôi” hoặc “ứng dụng”). Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo rằng việc thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin của bạn được thực hiện một cách an toàn và có trách nhiệm. Chính sách bảo mật này được áp dụng cho ứng dụng Báo Gấm và tất cả các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp thông qua ứng dụng.

1. Thông tin thu thập:
Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng ứng dụng Báo Gấm, bao gồm nhưng không giới hạn vào tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng và thông tin thanh toán. Ngoài ra, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin về thiết bị và ghi lại hoạt động của bạn trên ứng dụng, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành và thông tin về các trang bạn đã truy cập và sử dụng.

2. Mục đích sử dụng thông tin:
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để cung cấp dịch vụ mua hàng online, xử lý đơn hàng, giao hàng và liên hệ khi cần thiết. Thông tin cá nhân cũng có thể được sử dụng để cải thiện trải nghiệm của bạn trên ứng dụng và gửi thông tin về các chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới và các hoạt động quảng cáo khác từ Báo Gấm. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để nghiên cứu và phân tích để cải thiện dịch vụ của chúng tôi và đáp ứng nhu cầu của người dùng.

3. Bảo mật thông tin:
Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên và đối tác có nhu cầu công việc truy cập vào thông tin cá nhân và đảm bảo rằng họ tuân thủ chính sách bảo mật của chúng tôi.

4. Chia sẻ thông tin:
Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn, trừ khi điều này cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc tuân thủ quy định pháp luật.

5. Bảo lưu thông tin:
Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích thu thập thông tin, trừ khi quy định pháp luật yêu cầu lưu giữ lâu hơn.

6. Quyền riêng tư của bạn:
Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hồ sơ của chúng tôi. Bạn cũng có quyền từ chối nhận các thông tin tiếp thị hoặc hủy đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi bất cứ lúc nào. Để thực hiện quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên ứng dụng.

7. Tuân thủ luật pháp:
Chúng tôi tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân và các quy định pháp luật liên quan khác và cam kết giữ cho thông tin cá nhân của bạn an toàn.

8. Liên hệ:
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên ứng dụng.

9. Thay đổi chính sách:
Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi chính sách bảo mật này. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được công bố trên ứng dụng và có hiệu lực kể từ thời điểm công bố. Hãy kiểm tra định kỳ chính sách bảo mật để cập nhật với các thay đổi mới nhất.

Cám ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng ứng dụng Báo Gấm. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và mang đến cho bạn trải nghiệm mua sắm online an toàn và thú vị.