Điều khoản sử dụng cho ứng dụng “Báo Gấm”

Chào mừng bạn đến với ứng dụng “Báo Gấm” (dưới đây gọi là “chúng tôi” hoặc “ứng dụng”). Trước khi bạn sử dụng ứng dụng Báo Gấm, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng dưới đây. Bằng việc sử dụng ứng dụng này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây:

1. Quyền sở hữu trí tuệ:
Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và tài sản trí tuệ liên quan đến ứng dụng Báo Gấm, bao gồm nhưng không giới hạn vào thiết kế, logo, tên thương hiệu, mã nguồn, và nội dung, đều thuộc về chúng tôi hoặc các bên thứ ba có quyền sở hữu tương ứng. Bạn không được sao chép, sửa đổi, tái bản, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của ứng dụng hoặc tài sản trí tuệ của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Sử dụng ứng dụng:
Bạn cam kết sử dụng ứng dụng Báo Gấm một cách hợp pháp và chỉ với mục đích cá nhân. Bạn không được sử dụng ứng dụng để phạm pháp, gây hại đến người khác, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác, hoặc vi phạm bất kỳ quy định pháp luật hoặc quy tắc của chúng tôi.

3. Tạo tài khoản:
Để sử dụng một số tính năng của ứng dụng Báo Gấm, bạn có thể cần phải tạo một tài khoản. Khi tạo tài khoản, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và hoàn chỉnh. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình và không được tiết lộ thông tin đăng nhập cho bất kỳ ai khác. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả hoạt động diễn ra dưới tài khoản của mình.

4. Bảo mật thông tin cá nhân:
Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Bằng cách sử dụng ứng dụng Báo Gấm, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật.

5. Quyền từ chối và hủy dịch vụ:
Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai và bất kỳ lúc nào. Chúng tôi cũng có quyền hủy dịch vụ hoặc tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm các điều khoản sử dụng hoặc hành vi của bạn gây hại đến người khác hoặc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ứng dụng.

6. Giới hạn trách nhiệm:
Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng ứng dụng Báo Gấm, bao gồm nhưng không giới hạn đến thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả.

7. Sửa đổi điều khoản:
Chúng tôi có quyền sửa đổi điều khoản sử dụng này vào bất kỳ lúc nào. Các thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được công bố trên ứng dụng. Bằng cách tiếp tục sử dụng ứng dụng sau khi các thay đổi được thực hiện, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sửa đổi này.

8. Liên hệ:
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến điều khoản sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên ứng dụng.

Cám ơn bạn đã đọc và đồng ý với các điều khoản sử dụng của chúng tôi. Chúng tôi hi vọng bạn có trải nghiệm mua sắm thú vị và tiện lợi trên ứng dụng Báo Gấm.