Chính sách vận chuyển quốc tế

Baogam.vn thực hiện chính sách Vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam dựa trên các nguyên tắc sau: Vận chuyển: – Là quá trình chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam thông qua các hình thức chuyển phát và thông quan theo thỏa thuận hoặc yêu cầu của Khách hàng, trong…

Chính sách Chuyển phát nhanh quốc tế

I. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ Dịch vụ Chuyển Phát Nhanh Quốc tế Trung Quốc – Việt Nam (“CPN TQ-VN”) là dịch vụ vận chuyển hàng hóa dành cho khách hàng của Baogam.vn thông qua các đối tác vận chuyển uy tín và tin cậy trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam….

Chính sách giao hàng nội địa Việt Nam

Giao hàng nội địa Việt Nam là gì? – Là quá trình giao hàng từ kho tại Việt Nam của chúng tôi tới địa chỉ nhận hàng của Khách hàng tại Việt Nam.– Phí giao hàng nội địa Việt Nam không bao gồm trong phí giao hàng nội địa Trung Quốc và phí giao vận…

Chính sách khiếu nại dịch vụ

1. Định nghĩa: – Xử lý Khiếu nại là quá trình tiếp nhận, xử lý các vấn đề mà các bên cung cấp dịch vụ không thực hiện đúng theo quy định của các dịch vụ mà Baogam.vn và các đối tác cung ứng dịch vụ cung cấp. Các dịch vụ mà Baogam.vn cung cấp (mua hàng, kiểm hàng, đóng gói, giao…

Chính sách kiểm hàng

1. Định nghĩa: – Kiểm hàng là thực hiện các công việc kiểm tra và so sánh các sản phẩm/hàng hóa nhận được trong kiện hàng nhận được từ Nhà cung cấp (NCC) với các sản phẩm hiển thị ở từng link sản phẩm trong đơn hàng trên Baogam.vn, ghi nhận lại các thông tin…

Chính sách mua hàng đối với Đơn hàng ngoài

I. Định nghĩa: 1. Đơn hàng ngoài: Là đơn hàng mà các sản phẩm không mua từ hệ thống taobao.com, tmall.com, 1688.com. 2. Thanh toán trực tiếp: Là hình thức chuyển khoản trực tiếp qua tài khoản cho Nhà cung cấp (NCC) mà không qua hình thức thanh toán đảm bảo qua hệ thống taobao.com, tmall.com và…

Chính sách mua hàng

1./ Định nghĩa: – Mua hàng Baogam.vn là quá trình Baogam.vn làm việc với Khách hàng và Nhà cung cấp (NCC) để thực hiện việc mua đơn hàng theo đúng yêu cầu hợp lý của Khách hàng và khả năng đáp ứng của NCC. 2./ Mức phí mua hàng – Mức phí mua hàng được quy…

Chính sách đóng gỗ

I. ĐÓNG GỖ LÀ GÌ ? Đóng gỗ là một hình thức đảm bảo an toàn hơn cho hàng hóa và hạn chế xảy ra rủi ro đối với hàng hóa dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình vận chuyển. Hình thức đóng gỗ. Có 2 hình thức đóng gỗ: – Đóng gỗ chung: Là hình…

Chính sách đổi/trả hàng

1. Định nghĩa: – Đổi hàng là một hoạt động mà Baogam.vn thực hiện các thủ tục, làm việc với NCC để thực hiện việc chuyển trả hàng và nhận lại hàng thay thế. – Trả hàng là hoạt động Khách hàng trả lại hàng hóa mà Khách hàng không nhận do lỗi từ NCC, lỗi dịch vụ hoặc…

Chính sách bảo mật và lưu trữ thông tin

Bảo mật thông tin nguồn hàng – Baogam.vn chỉ sử dụng các thông tin lịch sử nhập hàng của Khách hàng vào mục đích nâng cao dịch vụ dành cho chính Khách hàng và các mục đích thống kê tổng quan thị trường của riêng chúng tôi. – Đồng thời cam kết bảo mật tuyệt đối thông…